BLOG

NAJEM INSTYTUCJONALNY – ZMIANA NA RYNKU NAJMU MIESZKAŃ
5 września 2017
Marcin Wierciński

Podpisanie przez Prezydenta ustawy z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości wywoła rewolucję na rynku najmu mieszkaniowego. Wprowadzony zostanie bowiem całkowicie nowy reżim prawny, w ramach którego znacznie ułatwiona zostanie eksmisja najemcy.

Wprowadzenie kolejnej szczególnej regulacji najmu lokalu mieszkalnego, do której nie będą stosowane przepisy o ochronie praw lokatorów, to jedna z najważniejszych zmian w zakresie mieszkaniowego rynku na wynajem od lat. Do istniejącej obecnie możliwości zawarcia umowy najmu wraz z wszelkimi uprawnieniami najemcy wynikającymi z ochrony lokatorów, oraz umowy najmu okazjonalnego, zakładającego możliwość eksmisji lokatora do lokalu zastępczego, dodana zostanie trzecia droga, nazwana przez ustawodawcę najmem instytucjonalnym.

Najem instytucjonalny – podstawowe założenia

Zgodnie z treścią uchwalonych przepisów, najmem instytucjonalnym jest umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali.

Umowa najmu instytucjonalnego musi być zawarta na czas oznaczony. Nie ma jednak przeszkód, by zawrzeć ją na okres dłuższy niż 10 lat – nie stosuje się bowiem kodeksowej regulacji, która umowy najmu zawarte na więcej niż dekadę traktuje jako umowy na czas nieoznaczony.

Najważniejszym – i najbardziej kontrowersyjnym – elementem umowy najmu instytucjonalnego jest jednak złożenie przez najemcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w terminie wskazanym w żądaniu oraz o przyjęciu do wiadomości, że w razie egzekucji tego obowiązku lokal socjalny najemcy nie przysługuje. Oświadczenie, o którym mowa, musi być zawarte w formie aktu notarialnego.

Najem okazjonalny, a instytucjonalny – najważniejsze różnice

Od 11 września 2017 r., gdy zaczną obowiązywać wskazane regulacje, ulegnie zmianie zakres stosowania najmu okazjonalnego. Zawieranie tego typu umów będzie dostępne wyłącznie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Profesjonalny rynek najmu otrzyma w zamian możliwość zawierania umów najmu instytucjonalnego.

Tym samym umowy najmu zostaną podzielone na umowy zawierane przez osoby fizyczne, które nie trudnią się profesjonalnie najmem lokali mieszkalnych (najem okazjonalny), oraz pozostałe podmioty, mające status profesjonalistów, dla których dostępna będzie umowa najmu instytucjonalnego.

Wymaga wskazania, że w przypadku dochodów z najmu instytucjonalnego, nie będzie przysługiwała możliwość ryczałtowego rozliczenia podatkowego. Obecnie bowiem jest ono możliwe jedynie dla podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

 

Wpis z kategorii:
  • Nieruchomości i inwestycje
Udostępnij artykuł
Udostępnij artykuł

Więcej w tej kategorii

czytaj artykuł
Ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością rolną nabytą po 30 kwietnia 2016 roku
12 czerwca 2017
Już ponad rok minął od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacja ta wprowadziła szereg nowych ograniczeń w dysponowaniu nieruchomością rolną nabytą po dniu 30 kwietnia 2016 roku. Znajomość tych ograniczeń jest szczególnie istotna, gdyż...
czytaj artykuł
Umowa o roboty budowlane w prawie niemieckim
1 czerwca 2017
Coraz więcej firm z branży budowlanej bierze udział w realizowaniu inwestycji budowlanych na terenie Niemiec. Podejmując współpracę z niemieckim inwestorem warto zwrócić uwagę na fakt, iż w większości przypadków w takiej sytuacji zastosowanie będą miały normy prawa niemieckiego, które...
czytaj artykuł
Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości
25 maja 2017
Transakcje sprzedaży nieruchomości wiążą się najczęściej z długotrwałymi negocjacjami. Zarówno sprzedający, jak i kupujący, dążą do zabezpieczenia swoich interesów w umowie, poprzez wyraźne zaznaczenie szczegółowych praw i obowiązków obu stron. Wysiłek ten może się jednak niekiedy okazać daremny, na...