BLOG

czytaj artykuł
Wyciek danych z bazy PESEL: jak bezpłatnie uzyskać alerty z BIK i KRD? [Poradnik aktualizowany]
30 sierpnia 2016
Tekst aktualizowany na bieżąco w odpowiedzi na Państwa pytania. Od kilku dni głośno jest o możliwym wycieku danych osobowych z danych rejestru PESEL (o sprawie wyczerpująco pisze Niebezpiecznik). Jest to informacja o tyle szokująca, że w bazie tej zawarte...
czytaj artykuł
Precedensowa Uchwała Sądu Najwyższego: zaskarżenie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej łatwiejsze?
22 lutego 2016
17 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy wydał niezwykle istotną uchwałę, na którą czekaliśmy już od kilku lat. Odpowiadając na przedstawione pytanie prawne, SN wskazał, że „dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w...
czytaj artykuł
Czy ustawa o kontroli niektórych inwestycji jest sprzeczna z prawem unijnym?
2 września 2015
1 października wchodzi w życie ustawa, na mocy której w zasadzie każda spółka, jeżeli tylko działa w jednej z 12 najważniejszych dziedzin gospodarki i zostanie uznana za podlegającą ochronie na skutek decyzji ministra, zostanie wpisana na specjalną listę. Nabywanie...
czytaj artykuł
Co z tym KIO?
30 czerwca 2015
No właśnie- co z nim? Wszak KIO jakie jest każdy widzi. A dla tych Czytelników, którzy nie widzą (bo nie mają okazji obcować z tą instytucją) wyjaśniam, że Krajowa Izba Odwoławcza (w skrócie- KIO) jest wyspecjalizowaną, quasi sądową instytucją...
czytaj artykuł
Czy za wykonane prace można zapłacić podwójnie? Solidarna odpowiedzialność inwestora.
11 maja 2015
24 kwietnia 2003 r., weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie przepisów regulujących umowę o roboty budowlane. Nowelizacją wprowadzono do kodeksu przepis art. 647(1), statuujący w § 5 solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty...