BLOG

czytaj artykuł
Zmiana celu użytkowania wieczystego – problemy praktyczne
25 czerwca 2016
O użytkowaniu wieczystym myśli się zwykle jak o prawie własności, za które trzeba ponosić corocznie „niską opłatę” na rzecz Skarbu Państwa, czy samorządu. Rzadko jednak zastanawiamy się nad konsekwencjami, jakie może nieść za sobą brak weryfikacji treści umowy o...
czytaj artykuł
Świadectwo przejęcia bez świadectwa wykonania – czy potwierdza prawidłowe wykonanie robót?
29 marca 2016
Tak w polskim prawie, jak i na gruncie wzorcowych postanowień umownych FIDIC, świadectwo przejęcia oraz świadectwo wykonania są podstawowymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wykonania robót budowlanych. Czy jednak samo świadectwo przejęcia, bez świadectwa wykonania, posiada już walor dokumentu potwierdzającego należyte...
czytaj artykuł
Czy ustawa o kontroli niektórych inwestycji jest sprzeczna z prawem unijnym?
2 września 2015
1 października wchodzi w życie ustawa, na mocy której w zasadzie każda spółka, jeżeli tylko działa w jednej z 12 najważniejszych dziedzin gospodarki i zostanie uznana za podlegającą ochronie na skutek decyzji ministra, zostanie wpisana na specjalną listę. Nabywanie...
czytaj artykuł
Co z tym KIO?
30 czerwca 2015
No właśnie- co z nim? Wszak KIO jakie jest każdy widzi. A dla tych Czytelników, którzy nie widzą (bo nie mają okazji obcować z tą instytucją) wyjaśniam, że Krajowa Izba Odwoławcza (w skrócie- KIO) jest wyspecjalizowaną, quasi sądową instytucją...
czytaj artykuł
Prawo (do) szlaku
3 czerwca 2015
Wśród Polaków wyjeżdżających za granicę często można zaobserwować zdziwienie jakością funkcjonującej tam infrastruktury turystycznej, zwłaszcza tras i wyciągów narciarskich. Trudno się dziwić, że Polsce daleko pod tym względem do Francji, Austrii czy Włoch, ale dlaczego wizyta w nieodległych Czechach...
czytaj artykuł
Czy za wykonane prace można zapłacić podwójnie? Solidarna odpowiedzialność inwestora.
11 maja 2015
24 kwietnia 2003 r., weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie przepisów regulujących umowę o roboty budowlane. Nowelizacją wprowadzono do kodeksu przepis art. 647(1), statuujący w § 5 solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty...