BLOG

czytaj artykuł
Umowa o roboty budowlane – czy wykonawca może domagać się podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego przy wyłączeniu subklauzuli 13.8 FIDIC?
18 maja 2017
Czy wykonawca robót budowlanych, który realizuje przedsięwzięcie w oparciu o warunki kontraktowe Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (w skrócie FIDIC) i wynagrodzenie ryczałtowe, może żądać podwyższenia takiego wynagrodzenia, mimo wykreślenia Subklauzuli 13.8? Sąd potwierdził, że wykonawca ma takie prawo. Umowy...
czytaj artykuł
Połączenie sił prawników, czyli jak osiągnąć sukces w obszarze zamówień publicznych
3 marca 2017
Przyjrzyjmy się współpracy prawnika in-house i kancelarii zewnętrznej w kontekście zamówień publicznych. Pozyskanie kontraktu zamówieniowego to nie jest „bułka z masłem”, ale nie jest to również zadanie nie do wykonania. Połączenie sił i stworzenie jednego zespołu składającego się z...
czytaj artykuł
Zmiany w zamówieniach publicznych – Procedura odwrócona. Czy się sprawdza?
22 lutego 2017
Procedura odwrócona – ma ułatwiać, przyspieszać i usprawniać wybór najlepszej oferty, za pomocą ograniczenia liczby ofert analizowanych przez zamawiających. Na pozór bardzo obiecująca, a jaka jest w rzeczywistości? Czym naprawdę różni się od procedury standardowej? A przede wszystkim, czy...
czytaj artykuł
Dobre narzędzia w rękach fachowców
22 sierpnia 2016
Raport NIK pokazuje, że inwestorzy nie mogą ufać w kompetencje organów prowadzących postępowanie administracyjne. Celem uzyskania pozwolenia na budowę nadal konieczne jest profesjonalne wsparcie prawne na każdym etapie postępowania. Proces inwestycyjny (jak z resztą każdy proces, rozumiany jako pewna...
czytaj artykuł
Świadectwo przejęcia bez świadectwa wykonania – czy potwierdza prawidłowe wykonanie robót?
29 marca 2016
Tak w polskim prawie, jak i na gruncie wzorcowych postanowień umownych FIDIC, świadectwo przejęcia oraz świadectwo wykonania są podstawowymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wykonania robót budowlanych. Czy jednak samo świadectwo przejęcia, bez świadectwa wykonania, posiada już walor dokumentu potwierdzającego należyte...
czytaj artykuł
Precedensowa Uchwała Sądu Najwyższego: zaskarżenie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej łatwiejsze?
22 lutego 2016
17 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy wydał niezwykle istotną uchwałę, na którą czekaliśmy już od kilku lat. Odpowiadając na przedstawione pytanie prawne, SN wskazał, że „dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w...