BLOG

czytaj artykuł
Wyciek danych z bazy PESEL: jak bezpłatnie uzyskać alerty z BIK i KRD? [Poradnik aktualizowany]
30 sierpnia 2016
Tekst aktualizowany na bieżąco w odpowiedzi na Państwa pytania. Od kilku dni głośno jest o możliwym wycieku danych osobowych z danych rejestru PESEL (o sprawie wyczerpująco pisze Niebezpiecznik). Jest to informacja o tyle szokująca, że w bazie tej zawarte...
czytaj artykuł
Dobre narzędzia w rękach fachowców
22 sierpnia 2016
Raport NIK pokazuje, że inwestorzy nie mogą ufać w kompetencje organów prowadzących postępowanie administracyjne. Celem uzyskania pozwolenia na budowę nadal konieczne jest profesjonalne wsparcie prawne na każdym etapie postępowania. Proces inwestycyjny (jak z resztą każdy proces, rozumiany jako pewna...
czytaj artykuł
Zmiana celu użytkowania wieczystego – problemy praktyczne
25 czerwca 2016
O użytkowaniu wieczystym myśli się zwykle jak o prawie własności, za które trzeba ponosić corocznie „niską opłatę” na rzecz Skarbu Państwa, czy samorządu. Rzadko jednak zastanawiamy się nad konsekwencjami, jakie może nieść za sobą brak weryfikacji treści umowy o...
czytaj artykuł
Świadectwo przejęcia bez świadectwa wykonania – czy potwierdza prawidłowe wykonanie robót?
29 marca 2016
Tak w polskim prawie, jak i na gruncie wzorcowych postanowień umownych FIDIC, świadectwo przejęcia oraz świadectwo wykonania są podstawowymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wykonania robót budowlanych. Czy jednak samo świadectwo przejęcia, bez świadectwa wykonania, posiada już walor dokumentu potwierdzającego należyte...
czytaj artykuł
Precedensowa Uchwała Sądu Najwyższego: zaskarżenie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej łatwiejsze?
22 lutego 2016
17 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy wydał niezwykle istotną uchwałę, na którą czekaliśmy już od kilku lat. Odpowiadając na przedstawione pytanie prawne, SN wskazał, że „dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w...
czytaj artykuł
Szkody wyrządzone przez podwykonawców – czy ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania?
5 stycznia 2016
Jedna z wiodących na rynku firm ubezpieczeniowych w swojej ofercie dla przedsiębiorców proponuje możliwość wykupienia dodatkowej klauzuli ubezpieczeniowej na wypadek szkód wyrządzonych przez podwykonawców. Ochrona ubezpieczeniowa jest w takim przypadku czysto iluzoryczna, zaś dodatkowe środki pieniężne na nią przeznaczane...