BLOG

czytaj artykuł
Prosta Spółka Akcyjna – czy potrzebny nam nowy typ spółki?
20 listopada 2016
W Ministerstwie Rozwoju ku końcowi zmierzają prace nad projektem ustawy wprowadzającej do polskiego porządku prawnego nowy typ spółki kapitałowej (tzw. Prostą Spółkę Akcyjną, „PSA”), która w założeniu swym łączyć ma zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Rozwiązanie...
czytaj artykuł
Wyciek danych z bazy PESEL: jak bezpłatnie uzyskać alerty z BIK i KRD? [Poradnik aktualizowany]
30 sierpnia 2016
Tekst aktualizowany na bieżąco w odpowiedzi na Państwa pytania. Od kilku dni głośno jest o możliwym wycieku danych osobowych z danych rejestru PESEL (o sprawie wyczerpująco pisze Niebezpiecznik). Jest to informacja o tyle szokująca, że w bazie tej zawarte...
czytaj artykuł
Dobre narzędzia w rękach fachowców
22 sierpnia 2016
Raport NIK pokazuje, że inwestorzy nie mogą ufać w kompetencje organów prowadzących postępowanie administracyjne. Celem uzyskania pozwolenia na budowę nadal konieczne jest profesjonalne wsparcie prawne na każdym etapie postępowania. Proces inwestycyjny (jak z resztą każdy proces, rozumiany jako pewna...
czytaj artykuł
Wehikuł korporacyjny w prawie konkurencji
3 listopada 2015
Pojęcie „wehikułu korporacyjnego” kojarzy się raczej negatywnie – z wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych. Tymczasem tożsame określenie funkcjonuje w prawie antymonopolowym i ma niebagatelne znaczenie w postępowaniach z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorstw prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i...
czytaj artykuł
A Ty? Ile zarobiłeś na swoim prawniku?
21 września 2015
– Panie Mecenasie, bardzo wysoko cenię jakość Waszej pracy, rzeczywiście reagujecie błyskawicznie i horyzontalnie podchodzicie do zleconych spraw, dostrzegam dużo konkretnych korzyści ze współpracy z Wami. Wiem, że jesteście profesjonalistami, ale Wasza stawka godzinowa jest zbyt wysoka. Naszej firmy...
czytaj artykuł
Przełomowe orzeczenie TK co do nieważności decyzji administracyjnych
15 maja 2015
Trybunał Konstytucyjny zakwestionował praktykę stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych z uwagi na ich wydanie z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli od wydania decyzji upłynął znaczny okres czasu. Art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiera przesłanki pozwalające na stwierdzenie nieważności decyzji...