AUTORZY

Barbara Kowalska-Czarnota

Adwokat, starszy prawnik w kancelarii Dubicki i Wspólnicy sp.k.

Doświadczenie zawodowe Barbary skupia się wokół sporów sądowych oraz obsługi korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji M&A, jak również prawa i procedury karnej w zakresie tzw. white collar crimes. Barbara posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców, w tym spółek notowanych na giełdzie oraz w alternatywnym systemie obrotu. Uczestniczy w posiedzeniach organów spółek, jako doradca lub pełnomocnik. Posiada doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, zarówno materialnego, jak i procesowego. Aktywnie reprezentuje klientów przed sądami oraz w toku negocjacji zmierzających do koncyliacyjnego zakończenia sporów.

wpisy autora
czytaj artykuł
ASPEKTY FORMALNE UMÓW Z CZŁONKAMI ZARZĄDU
10 grudnia 2018
W praktyce często zdarza się, że członek zarządu spółki kapitałowej, w celu dokapitalizowania spółki, udziela jej pożyczki. Praktyka taka jest jak najbardziej dopuszczalna, przy czym pamiętać należy o kilku formalnych kwestiach, warunkujących ważność takiej umowy. Po pierwsze, zawarcie przez...
czytaj artykuł
Czy w Polsce jest miejsce na REIT’y? Kilka słów o spółkach rynku wynajmu nieruchomości
29 marca 2017
REIT (ang. Real Estate Investment Trust) to mówiąc w skrócie podmiot w formie spółki akcyjnej posiadający szczególny status podatkowy, którego działalność polega na inwestowaniu w nieruchomości i zarządzanie nimi. Formuła ta od wielu lat z powodzeniem funkcjonuje na świecie...
czytaj artykuł
Założenie spółki przez Internet – już niebawem trudniejsze?
9 marca 2017
W polskim systemie prawnym już od 2012 roku funkcjonuje z powodzeniem uproszczony sposób zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – tzw. tryb S-24. Spółkę można założyć w całości przez Internet, w ciągu jednej doby, nie wychodząc z domu, nie płacąc...
czytaj artykuł
Prosta Spółka Akcyjna – czy potrzebny nam nowy typ spółki?
20 listopada 2016
W Ministerstwie Rozwoju ku końcowi zmierzają prace nad projektem ustawy wprowadzającej do polskiego porządku prawnego nowy typ spółki kapitałowej (tzw. Prostą Spółkę Akcyjną, „PSA”), która w założeniu swym łączyć ma zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Rozwiązanie...