ARCHIWUM

czytaj artykuł
Świadectwo przejęcia bez świadectwa wykonania – czy potwierdza prawidłowe wykonanie robót?
29 marca 2016
Tak w polskim prawie, jak i na gruncie wzorcowych postanowień umownych FIDIC, świadectwo przejęcia oraz świadectwo wykonania są podstawowymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wykonania robót budowlanych. Czy jednak samo świadectwo przejęcia, bez świadectwa wykonania, posiada już walor dokumentu potwierdzającego należyte...