ARCHIWUM

czytaj artykuł
Precedensowa Uchwała Sądu Najwyższego: zaskarżenie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej łatwiejsze?
22 lutego 2016
17 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy wydał niezwykle istotną uchwałę, na którą czekaliśmy już od kilku lat. Odpowiadając na przedstawione pytanie prawne, SN wskazał, że „dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w...