ARCHIWUM

czytaj artykuł
Zamówienia publiczne: czy sobota jest dniem wolnym?
25 maja 2015
Interpretacja przepisów o liczeniu terminów na gruncie prawa zamówień publicznych od dawna budzi kontrowersje. Wątpliwości dotyczą między innymi sytuacji, w której termin na złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej upływa w sobotę, a Izba w soboty nie pracuje, w...
czytaj artykuł
Przełomowe orzeczenie TK co do nieważności decyzji administracyjnych
15 maja 2015
Trybunał Konstytucyjny zakwestionował praktykę stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych z uwagi na ich wydanie z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli od wydania decyzji upłynął znaczny okres czasu. Art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiera przesłanki pozwalające na stwierdzenie nieważności decyzji...
czytaj artykuł
Czy za wykonane prace można zapłacić podwójnie? Solidarna odpowiedzialność inwestora.
11 maja 2015
24 kwietnia 2003 r., weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie przepisów regulujących umowę o roboty budowlane. Nowelizacją wprowadzono do kodeksu przepis art. 647(1), statuujący w § 5 solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty...
czytaj artykuł
Co w trawie piszczy… i wstrzymuje inwestycje?
11 maja 2015
Ochrona i dążenie do zachowania w jak najmniej zmienionym stanie środowiska naturalnego, stanowić powinno wartość samą w sobie. Wszak wszyscy z nas (a mam nadzieję, że przynajmniej większa część), zdajemy sobie sprawę z postępującej degradacji środowiska, już nawet nie...
czytaj artykuł
Powitanie
11 maja 2015
Szanowni Państwo, Miło mi powitać Państwa na blogu Posprawie.pl, założonym i prowadzonym przez zespół kancelarii Pietrzyk Wójtowicz Dubicki Sp. k. Publikowane przez nas artykuły obejmą szereg praktycznych porad i komentarzy związanych ze stosowaniem prawa oraz nasze przemyślenia i uwagi....