czytaj artykuł
ASPEKTY FORMALNE UMÓW Z CZŁONKAMI ZARZĄDU
10 grudnia 2018
W praktyce często zdarza się, że członek zarządu spółki kapitałowej, w celu dokapitalizowania spółki, udziela jej pożyczki. Praktyka taka jest jak najbardziej dopuszczalna, przy czym pamiętać należy o kilku formalnych kwestiach, warunkujących ważność takiej umowy. Po pierwsze, zawarcie przez...
czytaj artykuł
PROCES INWESTYCYJNY A URZĄD
3 grudnia 2018
Proces inwestycyjno-budowlany jest wystarczająco skomplikowany od strony technicznej, prawnej czy ekonomicznej. Nie ma zatem potrzeby – choć często jest pokusa – dalszych komplikacji, np. w urzędach. Przyjrzyjmy się bliżej kilku historiom z urzędu wziętym. Czym się różni niedoświadczony prawnik...
czytaj artykuł
DOPUSZCZALNA GRANICA MIARKOWANIA KARY UMOWNEJ
9 listopada 2018
Zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kontraktowego, stanowi jeden z popularniejszych sposobów zabezpieczenia interesów stron. Wynika to przede wszystkim z faktu, że kara umowna należy się w zastrzeżonej wysokości, niejako automatycznie –  wierzyciel nie musi...
czytaj artykuł
PODWYKONAWCO, ZGŁOŚ SIĘ SAM
20 października 2017
Dzień 1 czerwca 2017 roku powinien być kluczową datą w kalendarzu każdego podwykonawcy. To właśnie tego dnia weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zmodyfikowała przesłanki solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. Wśród trudności, z którymi muszą mierzyć...
archiwalne wpisy